Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar


Ticari sözleşmeler, alım-satım, borçların tahsili, acentelik mevzuatı, kiralama, nakliye, menkul ve gayrimenkul hukuku, haksız rekabet mevzuatı, tüketici mevzuatı, hissedarlar sözleşmeleri, garanti ve teminatlar, ticari görüşmeler ve uzlaştırma işleri. Şirketler ile ilgili her türlü ihtilafların sulhen veya dava yolu ile çözümlenmesi için girişimlerde bulunulması.