Sigorta Hukuku


Kasko mevzuatı, Karayolları ZMM Sigorta mevzuatı ve kredi sigortası mevzuatından doğan hukuki ihtilaflardan kaynaklanan hukuki sorunların çözümü.