Miras Hukuku


Terekenin idaresi, tereke davaları, tenkis ve tapu iptali, miras hukuku, veraset ve intikal konularında görüş verilmesi, beyanname hazırlanması ve ihtilafların çözümlenmesi faaliyetlerinde bulunulması, miras hukuku konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi, vasiyetnamelerin hazırlanması.