Medeni Hukuk (Aile-Kişiler-Evlenme-Boşanma)


Anlaşmalı – Çekişmeli Boşanma Davaları, maddi ve manevi tazminat, mal rejiminin tasfiyesi, Nafaka Davası, Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar (Hediyelerin Geri Verilmesi, Maddi ve Manevi Tazminat vb.), Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad – Soyad Düzeltme ve Değiştirme, Yaş Düzeltme, Kazai Rüşt Davaları, Nesebin Reddi, Tashihi (Düzeltilmesi) ve Babalık Davaları, Evlat Edinmeye İzin Davası, Vesayet ve Kayyım Davaları, Evlenmeye İzin, İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları.