İş Hukuku


Şirketlerin ve çalışanların her türlü iş davalarının takibi ve iş hukuku mevzuatına ilişkin danışmanlık hizmetler verilmesi. Sendika hukuku düzenlemeleri.