Eşya Hukuku


Menkul ve gayrimenkul davaları, muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası, Men’i müdahele (Elatmanın önlenmesi) Davası, Tapu iptali ve Tescili Davaları Borçlar Hukuku, Şuf’a Davası, Geçit Hakkı Davası, izale-i şuyu davası, Ecrimisil Davası, Tezyid-i (Bedel Arttırımı) Davası, Şuyulandırma bedelinin artırılması.