Ceza Hukuku ve İdare Hukuku davaları


İcra ve İflas Kanunundan ve Türk Ceza Kanunundan kaynaklanan ve İdari Hukuk Mevzuatından kaynaklanan hukuki ihtilaflar.