Borçlar Hukuku


Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Tahliye Davası, Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Artırımı Davaları, Tevdi Mahalli Tayini (Ödeme Yeri Belirlenmesi,
Menkul ve Gayrimenkul Hukuku, Kamulaştırma, Kiralama, Arazi Planlama ve Kullanımı, Taşınır ve taşınmaz malların devredilmesi veya elden çıkarılması/satılması, ipotek ve rehin tesisi işleri, kiralama hukuku, kamulaştırma davaları, kat mülkiyetineden doğan uyuşmazlıklar bina izinleri, yönetim planları ve düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi.