Banka ve Finans Hukuku


Banka tarafından açılan ve aleyhe açılan davalar ve icra takibi ile ilgili görüş bildirerek yönlendirilmesi, dava açma ve takibi, mevzuat ile ilgili inceleme yapılması ve hukuki görüş verilmesi, teminat mektupları hakkında yazılı ve sözlü görüş verilmesi, Teminat mektuplarının nakde tahvillerinin incelenerek görüş verilmesi, Temlikname metinlerinin hazırlanması, İpotek tesis ve fek işlemlerinin yapılması – kontrolü, her türlü icra takibinin fiilen uygulanması, teminat ve ticari, bireysel, konut, kredi kartı takip işlemleri ve tahsili konularında hizmet verilmesi.
Ayrıca, mali piyasalar ile ilgili çıkabilecek her türlü ihtilafın en etkin bir şekilde çözümlenmesi için yasal girişimlerde bulunulması.